google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html
U bevindt zich hier: Startpagina

Privacyverklaring


Privacyverklaring Administratie en Advies ROVé gevestigd te Beuningen


Als administratie- en advieskantoor verwerken wij uw persoonsgegevens omdat u cliënt bij ons kantoor bent. De gegevens heeft u aan ons verstrekt of heeft ons kantoor van een derde partij verkregen.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

-
Voor- en achternaam
-Geboorteplaats en datum
-Geslacht
-Adresgegevens
-Burgerlijke staat, voor zover ook de gegevens van uw partner en kinderen
-Functieomschrijving
-Telefoon- en faxnummer / whatsappnummer / Facebook / Twitter / LinkedIn*
-Mailadres(sen)
-Kopie identiteitsbewijs of registratie ervan
-BurgerServiceNummer
-Bankrekeningnummer
-Financiële en juridische informatie, in de meest ruime zin des woords

Doel en grondslagen voor de verwerking

Enerzijds verwerken wij uw persoonsgegevens omdat het wettelijk verplicht is en anderzijds voor de uitvoering van de door u verstrekte opdracht met het doel:
-Contacten met u te kunnen onderhouden
-Uitvoering van de opdracht
-Verwerking van uw salarisadministratie
-Facturering

Het kan voorkomen dat wij de persoonsgegevens om andere redenen dan hiervoor beschreven gebruiken, dat doen wij alleen wanneer ons kantoor daarvoor toestemming van u heeft verkregen. De goedkeuring kan mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden verstrekt en verkregen. In bijzondere gevallen kan voor de goedkeuring om een digitale goedkeuring worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

Voor de uitvoering van de opdracht kan het zijn dat wij met derden samenwerken voor wat betreft externe advisering, software- hardware- en onderhoud leveranciers. Voor zover van toepassing hebben wij met deze partijen een bewerkersovereenkomst afgesloten of hebben zij toezeggingen gedaan waaruit blijkt dat alleen geautoriseerde medewerkers de hardware mag onderhouden en of op een verantwoordelijke wijze afvoeren.

Bewaartermijn gegevens cliënten
De persoonsgebonden informatie zal niet langer bewaard worden dan 1 jaar na vertrek van de cliënt tenzij wettelijk voorgeschreven is dat de informatie langer bewaard moet worden. Dit kan het geval zijn bij het verwerken van salarisadministraties.

Beveiliging
Alleen geautoriseerde werknemers hebben toegang tot uw persoonsgegevens, ze hebben tevens een geheimhoudingsplicht. Alle apparatuur zijn voorzien van een toegangsbeveiliging en een virusscanner.


Uw rechten

U heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken voor zover onze wettelijke en juridische verplichtingen niet doorkruist. Voor de inzage brengen wij kosten in rekening.


Website

Iedereen heeft recht om onze website te raadplegen zonder dat informatie wordt verzameld en/of geregistreerd. Daarom worden er geen cookies of trackers geplaatst om de bezoekers te volgen. Voor zover via de website een verzoek wordt gedaan om informatie of probleemstelling zullen deze gegevens binnen één maand worden verwijdert.


Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen of opmerking dan vernemen wij dat.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.