Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Tarieven vennootschapsbelasting

Zoals de inkomstenbelasting een heffing is op het inkomen wordt er bij onder andere een besloten vennootschap vennootschapsbelasting geheven.

De tarieven bedragen 20,0% tot een belastbaar bedrag van € 200.000 en daarboven 25,0%.

Vanwege de lage tarieven is het belangrijk om na te gaan of dat een onderneming van een eenmanszaak of vennootschap onder firma moet worden omgezet naar een besloten vennootschap.

De keuze is maatwerk, immers naast de fiscale vragen moet ook bekeken worden of de beslissing juridisch verantwoord is.

Laat Administratie en Advies ROVé Beuningen u adviseren in de ondernemingsvorm.