dividendbelasting

Dividendbelasting

Besloten vennootschappen kunnen een winstuitkering doen. Meestal moet de besloten vennootschap, bij wijze van voorheffing, dividendbelasting inhouden en aan de belastingdienst afdragen. De dividendbelasting bedraagt 15% van de winstuitkering en moet binnen één maand na beschikbaarstelling aan de belastingdienst worden overgemaakt. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

U kunt daar het aangifteformulier downloaden en staan de betalingswijze(n) vermeld.

Tip: een dividenduitkering kunt u ook goed gebruiken om uw schuld aan de besloten vennootschap te verlagen.