google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html
U bevindt zich hier: Startpagina » Belastingzaken » omzetbelasting

Omzetbelasting aangifte

Omzetbelasting en ROVe Beuningen

Omzetbelastingaangifte
Omzetbelastingaangifte

De omzetbelasting wordt over zowel leveringen van goederen als diensten geheven. De tarieven die in Nederland gelden zijn 21%, 9% en 0%. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een verleggingsregeling, dit komt vaak in de bouw voor.

De verschuldigde omzetbelasting moet op aangifte worden voldaan, dit in tegenstelling tot de inkomsten- en vennootschap- belasting. Afhankelijk van de omvang van de verschuldigde bedragen moet de aangifte eens per maand, kwartaal of jaarlijks worden gedaan.

Bij de berekening van de verschuldigde omzetbelasting mag de betaalde btw op bijvoorbeeld inkopen of investering in mindering worden gebracht.

Enkele atttentiepunten zijn:
- zonder geldige btw-factuur geen recht op aftrek van btw
- aftrekbeperking ingeval van bestedingen die een privé karakter hebben
- in bepaalde situatie kan gebruik worden gemaakt van de K.O. regeling
- voor privé gebruik zoals de auto, huisvesting etc. moet eens per jaar een correctie worden gemaakt

Sinds kort kan de Belastingdienst boetes opleggen wanneer de administratie of facturering niet correct is. Voor het maken van onjuiste facturen kunnen de boetes oplopen zelfs oplopen tot € 4.920 per foutieve factuur.

Voorwaarden aan een factuur moet voldoen:

- de facturen moeten doorlopend genummerd zijn
- de facturen moeten zijn voorzien van:
- factuurdatum
- datum waarop de levering of dienst betrekking heeft
- naam, adres, btw nummer, inschrijfnummer Kamer van Koophandel van de afzender
- een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of verleende dienst
- bij verleggingsregeling moet bovendien het btw nummer van de klant vermeld worden
- toegepaste omzetbelastingtarief, indien nodig gespecificeerd per groep

Heeft u nog vragen over de omzetbelasting dan kunt u contact opnemen met de belastingdienst of met Administratie en Advies ROVé Beuningen.

Kleine ondernemersregeling btw

Ondernemers die jaarlijks weinig aan omzetbelasting verschuldigd zijn kunnen gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (K.O.R.).

Daarvoor moet u aan drie voorwaarden voldoen.

- U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma.
- U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
- U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Indien u de verleggingsregeling toepast of goederen/diensten importeert of exporteert dan moet u hiermee bij het berekenen rekening houden.

Let wel, vanaf 2020 geldt er een nieuwe berekeningswijze. Hierdoor komen waarschijnlijk minder ondernemers voor de K.O. regeling in aanmerking.

Kleine ondernemersregeling gaat veranderen

De K.O.regeling voor de omzetbelasting verandert in 2019. Hier leest u meer erover.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.