google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html

Bezwaar- en beroepsprocedures

Gebruik uw fiscale rechten

Maak gebruik van uw recht
Maak gebruik van uw recht

Het kan voorkomen dat de Belastingdienst van de ingediende aangiften afwijkt. Uiteraard hoeft u hier niet mee accoord te gaan. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken, hou deze termijn in de gaten.

Mocht door omstandigheden niet binnen de gestelde termijn bezwaar zijn aangetekend dan kan verzocht worden om de aanslag ambtshalve te herzien. Let wel, dat is geen recht maar een gunst.

Sinds enkele jaren moet de Belastingdienst binnen de wettelijke beslistermijn op het bezwaarschrift uitspraak doen. Na deze termijn kan door de belastingplichtige een dwangsom worden geëist. Het verzoek hiervoor moet schriftelijk gebeuren, vanaf de site van de Belastingdienst kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Vanaf 1 januari 2010 kunt u ook een dwangsom eisen voor de toeslagen.

Mocht de Belastingdienst niet acoord gaan met het bezwaarschrift dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan. Over het algemeen is dit een lange procedure omdat de behandeling door de Belastingrechter gebeurd.


Voor advies kunt u contact met ons opnemen.

Servicebericht Aanslag

Belastingconsulenten kunnen een digitale kopie van de aanslagen van hun cliënten ontvangen. De consulent kan dan controleren of dat de belastingdienst de ingediende aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting volgt. Administratie en Advies ROVé Beuningen ontvangt ook dergelijke digitale kopiëen van de belastingaanslagen.

Dus ook wanneer u met vakantie of om een andere reden voor langere tijd afwezig bent controleert Administratie en Advies ROVé uw belastingaanslag(en).

In 2014 heeft de belastingdienst de registratie ervan gewijzigd. Kon voorheen het toezenden van de digtale kopiëen voor meerdere jaren worden aangevraagd, vanaf 2014 geschiedt dat per jaar en per belastingsoort. Het kan dus voorkomen dat u meerdere machtigingen van de belastingdienst ontvangt.

Gaat u akkoord dat de belastingdienst de kopie aanslag(en) naar de belastingconsulent of intermediair stuurt dan hoeft u geen actie te ondernemen.
Wilt u niet dat uw belastingconsulent of intermediair een kopie van de aanslag ontvangt dan kunt het bijgevoegde formulier Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken opsturen.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.