google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html

Bent u een fiscale ondernemer?

Ondernemerschap


Helaas merken veel ondernemers de gevolgen van de recente crisis. De omzet daalt en " t kennet ". Met de inkomsten uit de onderneming kunnen net de uitgaven voor de zaak en prive worden betaald.
Niet alleen de gevestigde ondernemer maar ook starters kunnen daarmee te maken krijgen. In de meeste gevallen ligt het niet aan de ondernemerskwaliteit maar gewoon aan economische maleise.

Het is belangrijk om niet bij de pakken neer te gaan zitten, naast het feit dat u alles door een zonnige bril moet bekijken moet u ook aan de eventuele fiscale consequenties denken.

Ondernemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen gebruik maken van de zelfstandige aftrek terwijl de nieuwkomers op de markt, de startende ondernemers, zelfs met een extra fiscale aftrekpost hebben in de vorm van de startersaftrek. Samen met de winstaftrek van 14% en de investeringsaftrek kan deze fiscale faciliteiten een behoorlijke belastingbesparing betekenen.

Onderstaand staan enkele voorwaarden om voor de fiscale faciliteiten in aanmerking te komen. Verder moet u minimaal 1.225 uur voor de onderneming werkzaam zijn. Bij twijfel adviseren wij u om een urenregistratie bij te houden, zo'n registratie kan simpel in bijvoorbeeld een excel tabel worden gemaakt. Voorkomen is beter dan genezen.


Fiscale ondernemerschap

Ondernemen is belastingaangiften doen.
Ondernemen is belastingaangiften doen.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? (bron website belastingdienst)

Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding als ondernemer beoordelen wij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Uw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als u aan de eisen voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. U kunt dan gebruikmaken van een aantal speciale regelingen.

Wij letten bij de beoordeling op de volgende punten: Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
Als u alleen marginale winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.

Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)?
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat u mogelijk een onderneming hebt.

Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

Wie zijn uw opdrachtgevers?
U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Als uw klantenkring echter voornamelijk uit uw familie en vrienden bestaat, wordt u niet als ondernemer erkend.

Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een website, een uithangbord of eigen briefpapier.

Loopt u 'ondernemersrisico'?
Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.

Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming, dan bent u ondernemer.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om als fiscale ondernemer aangemerkt te worden. Het is daarom om bij twijfel contact met een fiscalist op te nemen. ROVé Beuningen adviseert.

Checklist en aandachtspunten

Fiscaal:
Voor de zzp-er, wilt u in aanmerking komen voor de (starters) zelfstandige aftrek, noteer het aantal gewerkte uren.Verzekeringen:
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
- Inboedelverzekering
- Opstalverzekering (wanneer u eigenaar van het bedrijfspand bent)
- Rechtsbijstandsverzekering
- Voorraadverzekering
- Bedrijfsstagnatieverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Werkgever:
- Ziekengeldverzekering
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (personeel)
- OngevallenverzekeringLaat uw verzekeringen door een deskundige beoordelen, de soort verzekeringen en het verzekerd bedrag moet individueel worden bepaald.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.