google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html
U bevindt zich hier: Startpagina » Administratie » advisering

Advisering administratiekantoor ROVe Beuningen

Financiering

Overleggen doe je samen
Overleggen doe je samen


Wat kan Administratie en Advies ROVe Beuningen voor u doen?

Met onze ervaring kunnen wij u op tal van terreinen adviseren.

Kredietaanvragen:
- opstellen van liquiditeitsbegrotingen
- opstellen van een meerjarenbegroting welke vaak door de kredietverstrekkers gevraagd wordt

Financiële problemen:
- opstellen van budgetten en begrotingen, controle erop en u daarin begeleiden

Second opinion:
- doorlichten van uw onderneming, wanneer u zeker wilt zijn of dat u het allemaal goed doet

Is het opstellen van zo'n begroting moeilijk? Dat valt reuze mee, het verzamelen van de meeste gegevens kunt u zelf doen. Voor de serieuze kandidaten stellen wij gratis een rekenprogramma voor het opstellen van een ondernemersplan ter beschikking.

Wij kunnen u bijstaan en adviseren graag adviseren zowel ondernemers als particulieren en treedt in bepaalde gevallen op als mediator. Soms handig om de visie van een ander te horen.

Tip: heeft u betalingsproblemen, wacht dan niet tot dat de schuldeiser/crediteur u aanmaning gaat sturen. Naast de mogelijke extra kosten heeft u dan meestal minder speelruimte om een betalingsafspraak te maken.


Graag verwijzen wij u naar onze pagina doe de stresstest
Uw ondernemersadvies over kostenbesparen

Ondernemingsvorm

Naast de eenmanszaak bestaan ook ondernemingsvormen zoals de vennootschap onder firma, maatschap, besloten vennootschap en naamloze vennootschap.

De ondernemingsvorm kiest u op basis van juridische én fiscale redenen.

De besloten vennootschap en naamloze vennootschap zijn rechtspersonen, in principe is niet de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk maar de onderneming zelf. Deze rechtspersonen zijn gebonden aan bepaalde regels, te noemen de deponeringsplicht en fictieve salaris van de directeur-grootaandeelhouder.

In veel gevallen is het juist, fiscaal gezien, aantrekkelijker om de onderneming als eenmanszaak, vennootschap onder firma of als maatschap te starten. Als fiscale voordelen zijn te noemen de ondernemers aftrek en de mkb vrijstelling.

De keuze is van de ondernemingsvorm is maatwerk. Administratie en Advies ROVe Beuningen adviseert u graag welke ondernemingsvorm bij u past.

Vinger aan de pols

Volgens een onderzoek zijn er een aantal oorzaken die de kans op faillissement vergroten. Zeker in de huidige tijd is het belangrijk om vaker over uw onderneming na te denken.

De oorzaken kunnen zijn:
- optimisme
- niet tijdig aanpassingen doen
- gebrek aan financieel inzicht


Sinds kort kan daaraan worden toegevoegd de bezuinigingsdrang van de regering.

Uiteraard is het belangrijk om positief te denken, maar realisme is belangrijker.

Sluit daarom niet de ogen voor de negatieve bedrijfsontwikkelingen. Maar ook wanneer uw onderneming super draait is het verstandig om regelmatig de cijfers te bekijken.

Onderneem tijdig actie, ook al is het vaak moeilijk om van de gewoonten af te wijken. Wij leven immers in een dynamische tijdperk.

Zorg dat uw administratie is bijgewerkt zodat u de winstmarge en de liquiditeitspositie van uw onderneming kunt raadplegen. Ook is het belangrijk om de bedrijfskosten kritisch te bekijken, wellicht zijn er nog mogelijkheden om op de uitgaven te besparen.

Om verder in de toekomst te kunnen "kijken" adviseren wij om ook een ondernemersplan te maken. Kijk op welke produkten of diensten winst wordt gemaakt, hoe de financiering van het ondernemen moet plaats vinden. En grijp als het nodig is op tijd in.

Wacht niet totdat uw administrateur of accountant een jaar later met het bedrijfsrapport komt. Want dan kan het te laat zijn om een en ander bij te sturen. Uiteraard duikt niet elke ondernemer dagelijks in de boekhoudkundige cijfers.

ROVe Beuningen zorgt er voor dat elke aangesloten cliënt maandelijks of per kwartaal inzage heeft in de financiële stand van zaken. Zo kan, indien nodig, tijdig actie worden ondernomen. Na verwerking van de periodieke administratie kan de ondernemer een beknopt en handzaam overzicht ontvangen van de liquiditeit, brutowinstmarge en andere belangrijke cijfers.

Uiteraard is het mogelijk om van te voren een jaarbegroting te maken zodat deze snel vergeleken kunnen worden met de actuele cijfers.

Het gaat slecht met de onderneming, wat nu?

Nederland heeft de wind tegen. Naast een haperende economie moeten de overheden drastisch bezuinigen. Werkopdrachten en het winkelend publiek blijven weg. Over de oorzaken en de schuldvraag gaan wij niet verder op in, daarover kunnen boeken vol worden geschreven.

Feit is dat de ondernemer zijn of haar financiële buffers ziet verdwijnen. De omzet daalt terwijl de vaste bedrijfslasten gewoon doorgaan.

Nog meer dan voorheen wordt er van de ondernemer inspanningen gevraagd. Wees creatief met het ondernemen en wacht niet af tot dat een potentiële klant zich meldt. U zult dus actiever moeten zijn om de omzet (weer) te verhogen.

Afhankelijk van uw branche kunt u overwegen om uw onderneming naar het buitenland te verplaatsen of opdrachten in het buitenland te vergaren.

Wees realistisch

Wanneer de indruk bestaat dat de teruggang structureel is dan moet u zelf actie. Wacht niet af totdat de deurwaarders bij u op de koffie komen. Daarmee worden de schulden alleen maar vergroot.

Bekijk samen met uw accountant of adviseur wat er gedaan kan worden en wees realistisch. Desnoods moet u, in samenwerking met een deskundige, met uw onderneming stoppen.
Het voordeel om zelf het initiatief te nemen is dat u de regie over uw onderneming blijft voeren. In geval van een faillissement neemt een curator alle beslissingen en heeft u geen zeggenschap meer over uw onderneming en de afwikkeling ervan.

Natuurlijk is zo'n gebeurtenis emotioneel. Veel ondernemers hebben jarenlang hard gewerkt om hun zaak op te bouwen en zien nu met lede ogen hun onderneming langzaam verdwijnen.

Administratie en Advies ROVe Beuningen kan u adviseren met bedrijfsbeëindiging.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.