google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html

ROVe Beuningen adviseert startende ondernemers

Ondernemersplan

Administratie en Advies ROVe Arnhem
Administratie en Advies ROVe Arnhem

Niet alleen het verleden telt maar ook de toekomst
Daarom kan ROVé Beuningen samen met starters en gevestigde ondernemers een ondernemingplan opstellen. Met het ondernemersplan krijgt u inzicht in de komende 3 jaar en kunnen een aantal knelpunten aan de orde komen. Knelpunten waar actief over nagedacht kan worden zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden of waarvoor een oplossing gezocht kan worden.

Een ondernemingsplan kan eenmalig worden opgesteld, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een financiering of uitbreiding ervan. Veel van onze clienten gebruiken het plan ook als een meerjarenbegroting. Periodiek kunt u nagaan of dat u niet te veel van de uitgestippelde koers afwijkt. Uiteraard kunnen de adviseurs van Administratie en Advies ROVé Beuningen u terzijde staan en u actief actief adviseren.

Wilt u meer weten over het ondernemersplan? Neem dan contact met ons kantoor op.

Het aantal starters groeide tot eind 2011, daarna nam het aantal sterk af. Het aantal faillissementen is nog nooit zo hoog geweest. Gelukkig trekt de Nederlandse economie weer aan en stijgt het aantal startende ondernemers weer. Het aantal faillissementen daalde in 2014 ten opzichte van het jaar ervoor.

Het is belangrijk om goed voorbereid van start te gaan en voor gevestigde ondernemers bij de les te blijven.
Om als ondernemer te kunnen starten is motivatie, doorzettingsvermogen, vakkennis en niet te vergeten de steun van de achterban. Zonder de steun van de partner is het moeilijk te ondernemen.

Echter uit onderzoek is echter gebleken dat de helft van de starters binnen 5 jaar staakt of failliet is. Veelal is de oorzaak toe te schrijven aan een slechte voorbereiding. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid van start te gaan.
Naast de reguliere vergunningen die voor bepaalde branches nodig kunnen zijn moet de administratie aan bepaalde regels voldoen. Op de sites van de Kamer van Koophandel en de belastingdienst kunt u nalezen welke regels dat zijn. Uiteraard kunt u contact met ons kantoor opnemen voor een persoonlijk advies. Samen komen wij er wel uit.

De starter kan soms tegen een muur van regelgeving aanlopen en kan de draad snel kwijt raken. Weliswaar kan er bij de Kamer van Koophandel om informatie worden gevraagd maar in de praktijk blijkt de begeleiding net iets te weinig om goed van start te gaan.

Samen met de ondernemer zetten wij alles op een rijtje zodat u zich met het ondernemen bezig kan houden en wij het administratieve gedeelte doen.

ROVé Beuningen adviseert en begeleidt ook startende ondernemers en kent de wegen die bewandelt moeten worden om een succesvolle onderneming te krijgen.

Samenwerking, vergeet niet

om de gemaakte afspraken vast te leggen. Dat kan middels een onderhandse akte of een notariële akte.

Veel ondernemingen bestaan uit samenwerkingsverbanden zoals een vennootschap onder firma of een maatschap. Uiteraard zijn er ook andere situaties denkbaar zoals een joint venture.
Het is altijd belangrijk om de voorwaarden van de samenwerking op papier te zettten. Voor een firma kan dat middels een v.o.f. akte en voor een maatschap een maatschapsakte.

Wat kunnen de afspraken bijvoorbeeld zijn?
- winstaandeel, hoeveel winst ontvangen de firmanten. Dat kan worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, de inbreng maar ook een vast percentage van de winst.
- bevoegdheid, voor welk bedrag en waarvoor mogen de firmanten zelfstandig bestellingen doen of verplichtingen aangaan.
- arbeidsongeschiktheid, wat gebeurd er wanneer een van de firmanten voor korte tijd of langdurig niet in de vennootschap kunnen meewerken.
- einde samenwerking, dat gebeurd vaak. Zo kan een van de vennoten overlijden of uit de vennootschap onder firma treden. Het is dan belangrijk dat er van te voren afgesproken is hoe dat zal geschieden. Denk daarbij aan de opzegtermijn, de goodwill en verrekening.

Dit zijn een aantal onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt voordat u met de onderneming start. Uiteraard moeten de afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Het oprichten van een besloten vennootschap geschiedt met medewerking van een notaris. De oprichting moet dus notarieel gebeuren. Uiteraard kan ROVé Beuningen u hierbij ook behulpzaam zijn.

Administratie en Advies ROVé Beuningen kan u behulpzaam zijn met het opstellen van een akte voor een vennootschap onder firma of maatschap en het laten registreren ervan.

Ondernemersnieuws

Om op de hoogte te blijven van het ondernemersnieuws hoeft u geen dure abonnementen af te sluiten. Op internet kunt u vaak gratis "bij blijven" van de ontwikkelingen en nieuws.
Kijk eens regelmatig op www.deondernemer.nl of www.Z24.nl.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.