google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html
U bevindt zich hier: Startpagina » Actuele zaken

Ondernemersnieuws van ROVe Beuningen

Corona en ondernemen

De gedwongen sluiting van diverse sectoren trilt nog na. Maar ondertussen bedenken de ondernemers wat zij nog wel kunnen doen.

De meeste gemeenten verlenen hun medewerkering bij het verstrekken van een BBZ uitkering.

Veel restaurants en cafetaria's werden overvallen door het besluit van de overheid. Veel producten moeten worden weggegooid. Noteer de producten die u moest weggooien, dat is altijd handig bij een eventuele belastingcontrole en toelichting op het resultaat van 2020.

Neem de tijd om een overzicht te maken van de werkzaamheden die u wel kunt doen.
- onderhoud van uw inventaris
- uw website onder de loep nemen en eventueel aanpassen
- administratie bijwerken
- schakel alle apparatuur uit dat energie verbruikt
- voorjaarsschoonmaak uitvoeren
Wees zuinig op uw personeel

Maar neem ook tijdig afscheid van hen wanneer het slechter gaat met uw onderneming. Er kunnen uiteraard ook andere redenen zijn om uw werknemer te ontslaan.

Enkele jaren geleden is het ontslagstelsel ingrijpend gewijzigd. Voor een correcte ontslagaanvraag is het nodig dat u de personeelsdossiers goed bijhoudt. U moet immers aantonen dat er sprake is van disfunctioneren, de werknemer tijdig en herhaaldelijk op zijn fouten is gewezen en hem de gelegenheid is geboden om zijn functioneren te verbeteren.

Ontbreekt het dossier of is het personeelsdossier niet compleet dan zal de kantonrechter het ontslagverzoek afwijzen of loopt u als werkgever het risico een fikse transitievergoeding te moeten betalen. Zo'n vergoeding kan oplopen tot € 79.000. Overigens is zo'n vergoeding ook van toepassing bij staking van de onderneming.
Regel dit soort zaken tijdig.

Voor tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of langer is het belangrijk om uw werknemer, ten minste één maand voor het aflopen van de overeenkomst te informeren over het al dan niet voortzetten van de dienstbetrekking. Doe dit schriftelijk en het liefst per aangetekende post.
Het niet tijdig informeren kan u extra geld kosten. Als werkgever heeft u namelijk een aanzegplicht, zolang dat niet correct is gedaan kan de werknemer een doorbetaling van het salaris verlangen.

Met ondernemersnieuws wilt Administratie en Advies ROVé de ondernemers in, onder andere Beuningen, op de hoogte houden van de laatste wijzigingen op het gebied van belastingen en administratie.
Heeft u een ondernemersvraag, stel deze gerust aan een van de medewerkers van administratiekantoor Beuningen.

ROVe Beuningen helpt ondernemers

Ongetwijfeld weet u hoe u zaken moet doen, daar bent u immers ondernemer voor. Administratie en Advies ROVé Beuningen ondersteunt u met uw administratie en ondernemersadviezen.

Heeft u tijd en gelegenheid dan kunt u uw administratie en facturering zelf doen met onze internetboekhoud software. Scan uw inkoopfacturen en onze software helpt u met inboeken. Onze werkzaamheden blijven dan beperkt tot het controleren van uw administratie en het maken van een accountancyrapport.

Komt u tijd tekort om uw administratie zelf te verzorgen dan helpen wij u graag een handje. Scan uw inkoopfacturen en mail deze naar een van de mailadressen van Administratie en Advies ROVé Beuningen. Het factureren kunt u zelf doen met onze online administratiesoftware. Een goede scanapparaat of een all-in-one printer waarmee u facturen kunt scannen en in de administatie verwerkt zijn voor redelijke prijzen bij Staples of de Makro te koop.

Uiteraard kan ROVé ook uw belastingaangiften verzorgen zoals de aangiften voor omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Met internetboekhouden overbrugt Administratie en Advies ROVé Beuningen afstanden.

Wat zijn de voordelen van het internetboekhouden met ROVé?
- 24 uur per dag kunt u uw administratie inboeken en inzien
- zelf verkoopfacturen maken, deze worden automatisch in uw administratie verwerkt
- de verkoopfacturen kunnen naar de klanten worden gemaild, dus geen verzendkosten
- inkoopfacturen zelf inboeken of scannen en verwerken
- bankmutaties kunnen automatisch in uw administratie verwerkt worden
- automatische updates
- van uw administratie wordt automatisch een backup gemaakt

Administratie doen? Laat Administratie en Advies ROVé Beuningen het leuker maken.

Bent u nog tevreden over uw boekhoudsoftware?

Stoort u zich aan uw boekhoudprogramma, wilt u liever meer gegevens zien of de administratie sneller verwerken?

Dan kunt u het beste vanaf 1 januari switchen van boekhoudprogramma, tenzij de nood zo hoog is of de administratie nog niet volledig is ingeboekt. Maar hoe kiest u zo'n programma en werkt uw boekhouder of accountant met hetzelfde programma?

Administratie en Advies ROVe Beuningen werkt met diverse boekhoudprogramma's omdat de wensen van de cliënten verschillen. Standaard werkt ons kantoor met Snelstart en Kleisteen, voor de kleinere administraties met MiniPak. Uiteraard kunnen we ook met Exact en Twinfield overweg. Uiteraard kunt u voor dure en uitgebreide boekhoudprogramma's kiezen, de vraag is of dat u alle toeters en bellen wel nodig heeft. Hoe uitgebreider het programma des te duurder en storingsgevoeliger zal de software zijn. Kies daarom verstandig.

Verder is het belangrijk om uw administratie zoveel mogelijk te automatiseren. Zo kunt u tijd besparen en de kans op aantal boekingsfouten kan beperkt blijven. Let er wel op dat het programma geschikt is om UBL gegevens in te lezen. UBL is het nieuwe standaard om digitale facturen in te lezen.

In de meeste gevallen kunnen wij op korte termijn een administratie voor u inrichten zodat u snel aan de slag kunt. Heeft u vragen of ondersteuning nodig, of wilt u meer weten over de administratiepakketten van Snelstart of Kleisteen neem dan contact op met Administratie en Advies ROVe Beuningen.

Kleine ondernemers, let op

Bent u een kleine ondernemer en draagt u op jaarbasis zo´n € 1.800 aan omzetbelasting af.

Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de Kleineondernemersregeling, dat is een soort belastingvermindering dat alleen voor de omzetbelasting geldt.

Denkt u in aanmerking te komen voor de regeling? Maak dan half december een berekening. Wellicht kunt u dit jaar nog investeringen of aankopen doen waardoor u optimaal gebruik kunt maken van de Kleineondernemersregeling. Mischien is het juist verstandig om geplande aankopen juist uit te stellen naar de 1e week van januari van het volgend jaar.

Let op: de regeling geldt niet voor rechtspersonen zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en stichtingen. Bovendien gelden in geval van de verleggingsregeling, zaken doen met het buitenland, landbouwregeling aanvullende eisen.

Wilt u meer weten over de Kleineondernemersregeling, download dan de brochure van de belastingdienst.
Laat Administratie en Advies ROVé Beuningen u adviseren.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling omzetbelasting gewijzigd. In het kader van administratieve lastenverlichting wordt dan uitgegaan van de omzet. Het huidige voordeel voor de kleine ondernemer wordt sterk verlaagd.
Wat de gevolgen kunnen zijn leest u hieronder.

Kleine ondernemersregeling 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de regeling omzetafhankelijk en geldt ook voor zowel de natuurlijke als de rechtspersonen zoals de besloten vennootschappen.

De regeling moet zelf worden aangevraagd, de omzet op jaarbasis mag niet hoger zijn dan € 20.000.
U mag geen facturen meer uitschrijven en hoeft aan uw opdrachtgevers geen omzetbelasting meer in rekening te brengen.. Maar u mag de door u betaalde omzetbelasting niet meer terug vragen.
Bijkomend voordeel is dat u geen aangiften omzetbelasting hoeft te doen. De regeling geldt voor een periode van 3 jaar.

Elk voordeel heeft ook z’n nadeel.

Op het moment dat de omzet meer bedraagt dan € 20.000 dan vervalt de regeling en moet u weer omzetbelasting aan uw opdrachtgevers in rekening brengen. Bovendien moet de overschrijding direct aan de belastingdienst worden gemeld. U moet dus de hoogte van de omzet zelf in de gaten houden en actie ondernemen wanneer u de grens van € 20.000 overschrijdt.

Maakt u gebruik van de nieuwe regeling dan mag er op de factuur geen omzetbelasting worden vermeld en moet er een vermelding worden gemaakt dat de dienst of levering is vrijgesteld op grond van artikel 35.1-L.

De regeling kan vragen oproepen bij uw klanten, met name bij particuliere klanten. Zo kan het zijn dat voor een levering van een product op 1 januari u € 100 in rekening brengt en na de overschrijding van de omzet ( € 20.000) € 121 ( verhoogd met 21% omzetbelasting ).

Wordt er in een jaar geïnvesteerd in bijvoorbeeld een auto of inventaris dan kan de omzetbelasting niet worden teruggevraagd.

Het grensbedrag van € 20.000 kan lager uitvallen. Heeft u bijvoorbeeld tot 30 september € 18.000 gefactureerd en wilt u op 1 oktober een factuur uitschrijven van € 2.500 dan overschrijdt u niet alleen het grensbedrag maar moet u over het volledige factuurbedrag van € 2.500 omzetbelasting in rekening brengen.

Een ander gevaar is wanneer u offertes aan klanten heeft uitgebracht waarbij u rekening heeft gehouden dat u geen omzetbelasting in rekening hoeft te brengen. Zoals hiervoor genoemd bent u verplicht omzetbelasting te berekenen en af te dragen zodra het grensbedrag wordt overschreden. Zonder aanvullende algemene voorwaarden op uw offerte kan de omzetbelasting voor uw rekening komen.

Wilt u gebruik maken van de regeling dan moet u zich vóór 20 november 2019 afmelden met dit formulier. Wij adviseren u eerst contact met uw (belasting) adviseur op te nemen voordat het formulier inzendt. Desgewenst kunnen wij u ook adviseren.

Tip:
Indien u gebruik maakt van de gewijzigde kleine ondernemersregeling, de KOR controleer regelmatig uw omzet. Vanaf het moment dat u geen meer gebruik mag maken van de regeling (overschrijding van de omzet) moet u omzetbelasting in rekening brengen en mag u op de aangifte de voorbelasting hierop in mindering brengen. Zorg daarom dat de omzetbelasting op uw inkoopfacturen of bonnen staat.
Bij overschrijding van de omzet moet u zichzelf weer aanmelden bij de belastingdienst als btw ondernemer.

Zorgverzekeraars kijken mee

Zorgverzekeraars voeren steeds vaker een controle uit bij de zorgverleners. Te denken valt aan psychologenpraktijken, huisartsen, tandartsen etc. Veelal werken de zorgverleners met software waarmee de behandelingen geregistreerd en gedeklareerd worden.
Vanaf 2015 vragen de zorgverleners, naast de gangbare gegevens, ook een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de validatiemodule is gecontroleerd. Zo'n verklaring kost de zorgverleners weer extra geld.
De zorgverzekeraars nemen ook genoegen met een verklaring van de software leverancier waarin deze aangeeft dat de validatiemodule volgens de landelijke EI Standaarden van Vektis is ingericht. Controleer daarom of dat uw software aan de juiste voorwaarden voldoet. Op de website van Vektis leest u meer hierover.

Bedrijfsverzekeringen

Een noodzakelijk kwaad en het kost geld, maar toch onmisbaar.

Jaarlijks vragen de verzekeraars waarbij u een rechtsbijstandsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten om diverse opgaven. Probeer de gevraagde gegevens zo goed mogelijk in te vullen want in geval van een calamiteit controleert de verzekeringsmaatschappij of de opgegeven informatie correct zijn. Bij afwijking kan de maatschappij de uitkering verlagen of zelfs weigeren.

Om premie te besparen is het zinvol na te gaan of het eigen risico verhoogd kan worden. Het is verstandig om de premies en dekking met andere verzekeringsmaatschappijen te vergelijken.

Het gaat beter met de economie, maar

hou de vinger aan de pols.

De patiënt is herstellende maar heeft tijd nodig om op krachten te komen. Zo ook de Nederlandse economie en uiteraard de ondernemingen. In veel gevallen is de omzet niet direct te beïnvloeden, daarvoor zijn de ondernemers afhankelijk van de consument en andere opdrachtgevers. U kunt wel proberen om op de uitgaven te bezuinigen, de maand oktober is bij uitstek geschikt om abonnementen en andere contracten onder de loep te nemen. De dagen worden korter en de avonden langer, u heeft dus meer gelegenheid om bijvoorbeeld de vaste lasten te bekijken.

Wanneer uw administratie is bijgewerkt dan kunt u de gegevens van de grootboekkaarten gebruiken van de afgelopen vier kwartalen. De meeste boekhoudprogramma's kunnen maximaal 12 maanden vergelijken. Met de uitgebreidere module van Snelstart kunt u zelfs een overzicht van de afgelopen 12 kwartalen of jaren opvragen.
U heeft de mogelijkheid om de omzetcijfers en bedrijfskosten goed te vergelijken. Een dergelijk overzicht verstrekt Administratie en Advies ROVé Beuningen gratis aan de cliënten.

Met de actuele cijfers van uw administratie kunt u een redelijk betrouwbare prognose van uw onderneming maken. Met de app van ROVé Beuningen wordt het bijhouden van uw administratie nog eenvoudiger.

Wilt u meer informatie over uw financiële administratie, boekhouding, salaris administratie of belastingaangifte(n), neem dan vrijblijvend contact op met Administratie en Advies ROVé Beuningen. Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn om uw administratie snel en deskundig te verwerken.

Tip

Zorg dat u eind november een goede indicatie heeft van het bedrijfsresultaat. U hoeft dan nog maar één maand te begroten zodat u weet wat het resultaat voor dit jaar is. Op basis van de uitkomst kunt u beslissen om aankopen voor bijvoorbeeld investeringen te vervroegen of juist uit te stellen. Dat geldt ook voor het onderhoud van uw inventaris en vervoermiddelen. Als ondernemer kunt het resultaat beïnvloeden voor een fiscaal gunstig effect.

Oversluiten van hypotheek

De hypotheekrente is historisch laag. Voor een lening met een looptijd van 10 jaar betaald u zo'n 3% rente lager. Afhankelijk van de acties van de banken en verzekeringsmaatschappijen kan de rente zelfs nog lager zijn.

Oversluiten? Door de lagere rente dalen uw maandelijkse woonlasten. Maar pas op, heeft u een hypotheek op basis van een spaarverzekering dan zal de maandelijkse premie stijgen. Omdat de premie niet aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting loopt u het risico dat de woonlasten stijgen. Bezint eer begint en vraag van te voren een objectief advies van een deskundige.

Veel werknemers die hypotheekrente betalen ontvangen maandelijks een voorlopige teruggave van de belastingdienst. Wanneer u besluit om de hypotheek over te sluiten betaalt u rente en is dus ook de aftrek voor de inkomstenbelasting lager. Pas daarom tijdig de voorlopige teruggave aan, anders loopt u het risico dat u na afloop van het jaar een fiks bedrag moet bijbetalen.

Brandstof tanken, doe het verstandig

Wilt u de getankte brandstof voor bijvoorbeeld uw auto of bestelbus als kosten opvoeren en betaald u deze contant? Zorg dan dat de bon op naam staat, u kunt dus niet volstaan met een kassabon. Voldoet u niet aan deze eis dan kan de belastingdienst de aftrek van de kosten en de betaalde omzetbelasting weigeren.
Betaal daarom de tankbeurt met uw pinpas of maak gebruik van een tankpas. Het voordeel van zo'n tankpas is niet alleen dat er maandelijks afgerekend hoeft te worden maar ook het aantal boekingen van uw administratie reduceert.

Een dergelijk tankpas kunt u verkrijgen bij mkb-tankpas, ANWB en bij de grotere brandstofmerken zoals Shell, BP en Tango.

Overigens kan de aftrekbeperking ook voor andere bedrijfskosten gelden, betaal daarom via de bank middels overschrijving of als pinbetaling.

Controleer uw voorlopige aanslag

Door alle wijzigingen in de belastingregels kan het voorkomen dat uw voorlopige teruggave inkomstenbelasting te hoog is waardoor u achteraf moet bij betalen.

Normaal gesproken zou dat geen probleem zijn, u heeft immers te veel belasting bij wijze van voorschot al ontvangen. Echter sinds het wijzigen van de naam heffingsrente naar belastingrente is er sprake van een verkapte belastingheffing. Voor de inkomstenbelasting en premie zorgverzekering geldt nog steeds een percentage van 4% terwijl de "rente" voor de vennootschapsbelasting maar liefst 8,05% bedraagt.

De voorlopige teruggave kan te hoog zijn wanneer bijvoorbeeld de hypotheekrente inzake uw woning daalt of uw inkomen te hoog is om voor heffingkorting in aanmerking te komen. Omdat ons kantoor de belastingaangiften achteraf invult, eerder is immers niet mogelijk, dient u zelf de wijzigingen te signaleren. Uiteraard kunnen wij dan voor u een aangepaste voorlopige teruggave aanvragen.
ROVé Beuningen adviseert.

Privé gebruik auto

Heeft u een personenauto of bestelbus (bedrijfsauto) op de balans staan en worden de kosten ervan als bedrijfskosten geboekt dan is de kans groot dat er rekening moet worden gehouden met een correctie van 22% van de cataloguswaarde.

Daarnaast heeft u te maken met een btw correctie van 2,7% van de catalogus waarde, deze correctie wordt meestal in de laatste aangifte van het jaar gemaakt. Na 4 jaar mag de btw correctie worden verlaagd naar 1,5% van de cataloguswaarde.

Wordt de bedrijfsauto niet voor privé doeleinden gebruikt dan moet hiervan een melding worden gemaakt bij de belastingdienst.
Rijdt u voor privé niet meer dan 500 km per jaar dan moet u dat kunnen aantonen middels een kilometerregistratie. Voor een goed en snel overzicht kunt u overwegen om een abonnement af te sluiten bij Routevision, Europetrack of een andere aanbieder.

Gebruikt u de bedrijfsauto uitsluitend voor uw onderneming dan moet u dit melden bij de belastingdienst. De melding kunt u doen middels het aanklikken van de button welke u aantreft onder formulieren.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met administratie en advies ROVé Beuningen.

Accountant of een administratiekantoor?

Wordt uw administratie door een accountants of administratiekantoor verzorgd maar niet tevreden over de dienstverlening of de hoogte van de accountantskosten? Dan is het tijd om naar een andere consulent of accountantskantoor te kijken.

Voor de meeste administraties en rapportages heeft u geen accountantskantoor nodig en kunt. De meeste administratiekantoren beschikken over vaak dezelfde vaardigheden maar werken tegen een lager tarief.

Het belangrijkste is dat u zich "goed voelt", daden zeggen immers meer dan woorden of loze beloftes.

Administratie en Advies ROVé voor uw administratie en belastingaangiften, wij zijn werkzaam in Nijmegen en omstreken. Wilt u een second opinion of een offerte voor onze dienstverlening, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Einde jaar

De bladeren vallen van de boom en het wordt guurder, een teken dat het einde van het (boek) jaar nadert.

Zorg dat uw administratie is bijgewerkt en bespreek met uw accountant of boekhouder de cijfers van dit jaar en vul deze aan met een begroting voor de resterende tijd van het jaar. Op basis van de uitkomsten kunt beslissen of dat u dit jaar nog (extra) zakelijke uitgaven moet doen of investeringen moet uitstellen naar het volgend jaar.

Op 1 januari 2020 wordt het tweeschijvenstelsel voor box 1 ingevoerd. De effecten van de nieuwe heffing hangt af van uw persoonlijke situatie. Benieuwd wat het voor u betekent? Neem dan contact op met uw adviseur of met ons kantoor.
Administratie en Advies ROVe Beuningen adviseert.

Rekening courant dga

De meeste dga's ( directeur grootaandeelhouders ) lenen weleens geld van hun besloten vennootschap. Soms tijdelijk maar ook vaak voor een langere tijd. Wanneer het saldo van de rekening courant over een geheel jaar niet hoger is dan € 17.500 hoeft er geen rente te worden berekend.

Zodra het bedrag wordt overschreden dan moet er over het gehele jaar rente worden berekend.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.