U bevindt zich hier: Startpagina » Actuele zaken » belastingzaken

Belastingzaken

ZZP overeenkomstOm gebruik te maken van de fiscale faciliteiten zoals de zelfstandige aftrek, starters- en winstaftrek alsmede de investeringregelingen moet worden aangetoond dat u een zelfstandige ondernemer bent. Een ondernemer die niet afhankelijk is van één opdrachtgever en voor rekening en risico van zichzelf werkt.

Zoals u wellicht al uit de media hebt vernomen verdwijnt de eenvoudige aanvraag voor een VAR verklaring. De afkorting van VAR staat voor Verklaring ArbeidsRelatie.

De eenvoudige aanvraag maakt plaats voor individuele overeenkomsten welke ter goedkeuring aan de belastingdienst moeten worden voorgelegd.

De overeenkomsten zijn ingedeeld in 3 categrorieën, namelijk:

- algemene modelovereenkomsten
Deze modelovereenkomsten zijn door externe partijen opgesteld en worden aan de belastingdienst, het kan ook zijn dat de belastingdienst de overeenkomsten samen met externe partijen opstelt. Met de gepubliceerde algemene modelovereenkomsten zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is bij deze algemene overeenkomsten niet van belang. De artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, zijn gemarkeerd. U moet volgens deze voorwaarden werken als u de modelovereenkomst gaat gebruiken en u mag ze daarom niet veranderen.
De andere artikelen kunt u wel aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

- voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen
Deze voorbeeldovereenkomsten zijn door sectoren en belangenorganisaties aan de belastingdienst voorgelegd en bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. De artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, zijn gemarkeerd. U moet volgens deze voorwaarden werken als u de voorbeeldovereenkomst gaat gebruiken en u mag ze daarom niet veranderen. De andere artikelen kunt u wel aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

- individuele overeenkomsten
Deze overeenkomsten zijn door of namens een individuele opdrachtgever of opdrachtnemer aan ons voorgelegd. U kunt gebruikmaken van deze overeenkomsten als u werkt onder dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep.

Toelichting op de overeenkomsten

Algemene modelovereenkomsten
- geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland
Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt.

- vrije vervanging, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland
Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen.

- tussenkomst, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland
Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een
derde. Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een opdrachtnemer als zelfstandige werkt.

- vervoer, opgesteld door TLN
Deze voorbeeldovereenkomst is gericht op goederenvervoer op de weg.

- aanneming van werk, opgesteld door Zelfstandigen bouw en stichting ZZP Nederland
Deze voorbeeldovereenkomst kan worden gebruikt voor aanneming van werk.


Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen

. artiest individueel (voorgelegd door 7 belangenorganisaties)
. artiestengezelschap (voorgelegd door 7 belangenorganisaties)
. beroepsgoederenvervoerder (voorgelegd door TLN)
. huisarts, duurwaarneming (voorgelegd door LHV)
. huisarts, incidentele waarneming (voorgelegd door LHV)
. kunst- en cultuureducatie (brancheovereenkomst)
. praktijkwaarneming tandartsen (voorgelegd door KNMT, ANT en VvAA)
. praktijkmedewerking tandartsen (voorgelegd door KNMT, ANT en VvAA)
. thuiszorg via zorginstelling (voorgelegd door BTN en FNV-zelfstandigen)
. verloskundige, tijdelijke waarneming (voorgelegd door KNOV)
. zelfstandigen bouw (voorgelegd door Zelfstandigen bouw en stichting ZZP Nederland)

Individuele overeenkomsten

. coördinerend stralingsdeskundige
. diskjockey
. gastdocent masterclass
. huisarts, tijdelijke waarneming
. inhuur externe deskundige
. muziekonderwijzer
. software- en gamesontwikkelaar
. tennisleraar
. tandheelkundige dienstverlening
. vervoersovereenkomsten eigen rijder individueel
De teksten zijn ontleend aan de website van de belastingdienst. Gelet op de veranderingen in de regel- en wetgeving adviseren wij om voor aanvraag of beslissingen de website van de belastingdienst te raadplegen.

Voor de aanvraag van een VAR verklaring nieuwe stijl kunt u ook terecht bij Administratie en Advies ROVe Beuningen. Om discussie achteraf met de belastingdienst te voorkomen adviseren wij u de aanvraag tijdig te (laten) doen.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.